hex156

 

 

Jsme projektový tým,
který vznikl při Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě, Masarykovy univerzity v Brně.

Pomocí portálu Mediagram.cz si každý učitel, který ve svých předmětech vyučuje některou z oblastí mediální výchovy, může zobrazit seznam témat, včetně obsahu, audiovizuálních příloh i úkolů pro studenty, které mu přípravu výuky usnadní.

MediaGram created with by Amelisoft s.r.o. © 2022