Úkoly:

Televizní spot

Časová dotace: 20 minut

Pomůcky: noviny, časopisy

Cíle:

  • Studenti si uvědomí rozdíl, mezi psaným a audiovizuálním projevem. To jak v roli pozorovatele, tak v roli tvůrce.

Z denního tisku si studenti vyberou článek, na základě kterého musí vytvořit televizní spot (scénka ve třídě). Musí zaměřit pozornost na následující okruhy:

  • jestli bude moderátor pouze číst zprávu, nebo se použije i rozhovor,
  • zdali by bylo vhodné použít živý vstup redaktora z „místa činu“…

Studenti ve skupinkách realizují krátkou reportáž a následně vysvětlí ostatním, jaké záběry by použili a proč.

MediaGram created with by Amelisoft s.r.o. © 2024