Mediální výchova se zaměřuje na to, aby v žácích – pomocí rozborů reálné mediální produkce a prostřednictvím vlastní tvorby mediálních produktů a osvojování poznatků o fungování médií ve společnosti – soustavně rozvíjela jejich schopnost kriticky a tvořivě nakládat s médii a jejich produkcí, využívat mediální nabídku a udržovat si od ní odstup. Mediální výchova se jistě zabývá tématy spadající do oblastí geografie či demografie, ale v souvislosti s dovednostními kompetencemi žáků také do předmětů výtvarné výchovy.

 

 

Vyberte si z následující nabídky témat:legenda_ikony

MediaGram created with by Amelisoft s.r.o. © 2024