Toto spadá do tří oblasti.

  • práce v produkčním týmu „školního média“ (tištěné periodikum, rozhlasové či televizní vysílání, internetové periodikum), rozbor školní produkce z hlediska dodržování dohodnutých zásad a pravidel („třídní mediální ombudsman“)
  • příprava vlastních materiálů psaných i nahrávaných (tvorba textu, zvukového a obrazového záznamu s využitím pokročilých funkcí aplikačního softwaru a multimediálních technologií)
  • komunikace a spolupráce v týmu (stanovení časového harmonogramu, rozdělení úkolů a odpovědnosti, otázka autorství a dopracování materiálů s ohledem na celek

 

Úkoly:

Tvorba školního časopisu.

Časová dotace: –

Pomůcky: –

Studenti dostanou za úkol vytvořit školský časopis:

  • Nejdříve si pomocí brainstormingu (učitel zapisuje na tabuli) určí jednotlivé složky, nevyhnutelné pro fungování a realizaci časopisu. Definují si nezbytné pracovní pozice: šéfredaktora, redaktora, dramaturga, fotografa,…
  • Následně si rozdělí jednotlivé pracovní pozice a stanovení si jednotlivé rubriky.
  • Studenti by se měli snažit kopírovat profesionální prostředí, určit si svého cílového klienta (ostatní třídy školy), definovat obsah, směrování časopisu. Vše by se mělo dít písemně. Doporučujeme vést si od začátku deník (učitel nebo některý z žáků).

Významnou složkou tohoto úkolu bude praktická zkušenost s přípravou a realizací časopisu i s následnou postprodukcí, resp. procesem etablování časopisu do prostředí školy.

Jak se dělá školní časopis?

  • inspirujte se příběhem z třeboňského gymnázia

MediaGram created with by Amelisoft s.r.o. © 2024