Etika v reklamě. Zdroj: strategie.e15.czEtický kodex je dokument, jehož obsahem jsou pravidla práce v jednotlivých profesích či organizacích. Mají jej kupříkladu lékaři, právníci, žurnalisté…  Souhrn psaných i nepsaných norem, jež se uplatňují v žurnalistice, je označován jako žurnalistická etika. Ta má své kořeny v 19. století, kdy se začalo na tisk pro jeho nedostatečnou míru zodpovědnosti nahlížet skepticky. V té době se totiž velmi rozmáhal úpadkový typ novinářství, tzv. žlutá žurnalistika (yellow press), tedy bulvární tisk a neetické novinářské postupy. Noviny té doby se pouze honily za senzacemi, sklandály a upadala úroveň informování. 20. století na to poté reagovalo vznikem různých opatření. V roce 1918 vyšla ve Francii Charta novináře a v roce 1926 v USA Etický profesní kodex.

V roce 1947 položila americká Komise pro svobodu tisku základ teorie společenské odpovědnosti, ke které by se dle ní tisk měl přihlásit a dle které by měl jednat. Jako hlavní zásady pro chování odpovědného tisku byly stanoveny:

 • úplné, pravdivé, vyčerpávající a inteligentní zaznamenání denních událostí v kontextu, který jim dává smysl
 • má být fórem pro výměnu komentářů a kritiky
 • má být obecným nositelem veřejného vyjadřování
 • má poskytovat reprezentativní obraz skupin, jež utvářejí společnost
 • má prezentovat a objasňovat cíle a hodnoty společnosti

Společenské odpovědnosti by mělo být dosaženo sebekontrolou, nikoli vládními opatřeními. Představa o odpovědném fungování tisku korespondovala s profesními nároky, jež jsou zahrnuty v etických kodexech.

V roce 1954 vzniká Mezinárodní federace novinářů.

Z principů společenské odpovědnosti vychází koncepce médií veřejné služby (v naší zemi Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář). Tato média mají poskytovat službu veřejnosti, naplňovat její očekávání a jednat ve veřejném zájmu.

Hlavní zásady etických kodexů: pravda a přesnost, nestrannost a nepředpojatost, respekt soukromí jednotlivce, nezávislost na parciálních zájmech, odpovědnost ke společnosti a veřejnému blahu, odpovědnost vůči zákonu, slušenost a dobrý vkus

V České republice byl Etický kodex novináře přijat valnou hromadou Syndikátu novinářů ČR dne 18. 6. 1998 a aktualizován 25. 11. 1999. Je závazný pro všechny členy Syndikátu novinářů ČR (dobrovolné profesní sdružení novinářů) a k jeho dobrovolnému dodržování byli vyzváni všichni čeští i moravští novináři.

 • Právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace
 • Požadavky na vysokou profesionalitu v žurnalistice
 • Důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu médií

 

Úkoly:

Etika vs. bulvár

Časová dotace: –

Pomůcky: –

Žáci se rozdělí do dvou skupin. Jedna skupina bude zastupovat „seriózní“ médium, druhá skupina bulvární médium. Obě skupiny dostanou za úkol představit svojí titulní stranu k zítřejšímu vydání periodika. Témata, jejich prezentace a text jsou libovolné. Žáci mohou využít svojí kreativitu s jedinou podmínkou, a to že seriózní médium při sestavování své titulní strany dodržuje etické kodexy a bulvární médium k etickým kodexům nepřihlíží. Po dokončení obě skupiny o výsledné podobě diskutují a definují rozdíly.

Etika v reklamě

Časová dotace: 45 minut

Pomůcky: ukázka kontroverzní reklamy

 • Zakazana reklama Danio
 • AXE – Reklama
 • Kofola

Cíle úkolu:

 • rozlišit hlavní aspekty etické / neetické reklamy
 • popsat, jak se bránit neetické reklamě

Po zhlédnutí reklamy učitel zahájí brainstorming. Učitel zapisuje na tabuli, co se studentům na reklamách líbilo a co ne. Poté se učitel zeptá, co se studentům v reklamách obecně nelíbí a zdali by měla pro reklamy platit nějaká omezení (případně jaká).

Otázky pro brainstorming:

 • Jak na vás reklama působila?
 • Jaký je hlavní cíl této reklamy?
 • Na koho je reklama cílená?
 • Myslíte si, že byla reklama přesvědčivá? Proč?
 • Koupili byste si tento výrobek?

 

Doplněni:

Učitel seznámí žáky s Radou pro reklamu (www.rpr.cz) a s kodexem reklamy (www.rpr.cz/cz/dokumenty_rpr.php).

 

Literatura:

Vaculíková, K., Práva a povinnosti žurnalisty v kontextu novinářské etiky. Bakalářská práce. Brno. 2011

http://www.syndikat-novinaru.cz/etika/

Studentské video (Ne)etické reklamy:

MediaGram created with by Amelisoft s.r.o. © 2024