Slovo médium pochází z latiny a znamená prostředek, prostředí, střední článek něčeho, sdělovacími prostředek, ve slovníku cizích slov je charakterizováno jako hromadné sdělovací prostředky (televize, rozhlas, tisk, internet apod..). A právě s těmito prostředky přicházíme do denního kontaktu již od útlého dětství. Média dokáží ovlivnit řízení a uvažování lidí, a to zejména dětí. Právě děti jsou nejvíce ohroženou skupinou, dětský věk jednoznačně ovládají média. Prostřednictvím nich děti získávají představu o světě dospělých i svých vrstevníků, nacházejí nové způsoby odpočinku a zábavy, prožívají chvíle napětí, rozvíjejí své zájmy.

Bravo Girl. Obálka časopisu.Elektronickým médiím ustupuje tisk pro děti. Ne, že by se vydávalo málo časopisů. Zejména pro menší děti je z čeho vybírat a najde se i kvalita. Díky nadšencům, oddaným této práci, vznikají stále i časopisy na dobré literární úrovni s pěknou výtvarnou stránkou. Obsahují výchovný moment a vedou ke skutečným hodnotám. Jenomže děti přijdou do puberty a najednou se jim nabízí tisk, který jako by byl pro zcela jiné bytosti. Teenagerské časopisy jsou tematicky ploché a většinou se věnují jen vztahům (rozuměj lásce a sexu), populární hudbě, pikantnostmi o známých lidech a zveřejňují převzaté rozhovory ze zahraničních časopisů. Vydavatelství BauerMedia prezentuje jeden ze svých časopisů následovně: „Nejčtenější časopis pro teenagery v ČR udává trendy již 21 let! Hvězdy BRAVU důvěřují a pouští ho do svého soukromí – proto má z velké části exkluzivní materiály, rozhovory i fotografie a vždy ty zaručeně nejžhavější informace ze světa celebrit! Dynamická grafika, mix aktuálních témat, plakáty idolů, fotoromány, originální reportáže, novinky ze světa hudby, filmu, techniky, internetu, mobilní komunikace, módy, životního stylu i počítačových her, ale také cool dárek v každém čísle, soutěže o atraktivní ceny a hlavně spousta zábavy! Nechybí ani kultovní a oblíbená rubrika Láska a sex, kde na dotazy čtenářů odpovídá přední česká sexuoložka MUDr. Hanka Fifková. BRAVO má jako jediný teen časopis v ČR i svůj vlastní televizní pořad, čtrnáctideník s názvem BRAVO TV vysílaný stanicí Óčko.“ O reálném životě svých současných vrstevníků se zde děti nic nedozvědí. Chybí reportáž, dítě se nic nedozví o světě, který ho obklopuje, nemá možnost dozvídat se přiměřenou formou o terorismu, válkách ve světě. Dětský čtenář přeskakuje od básniček a pohádek přímo k bulváru. Pokud již takový časopis dítě neohrožuje, určitě ho vede k povrchnosti. A není nic neobvyklého vidět dnes v rukou teenagerů bulvární deník. To jsou většinou první dospělé noviny, které čtou (Vždyť je čtou i rodiče!), Podle nich si vytvářejí obraz o světě i žebříček kvality žurnalistiky. Těžko předpokládat, že si za pár let začnou kupovat k utváření názorů deník. Navíc děti mají slabou slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti, neznají pravopis. Nedokáží porozumět čtenému textu, neboť neovládají správnou techniku ​​čtení.

Tvůrci českých knih pro děti a mládež zřejmě tento problém sami vycítili a rozhodli se reagovat. V boji s neustále rostoucími mediálními a vizuálními nátlaky z okolí pomáhají dětské knize ustát nelehkou situaci a udržet si své nezastupitelné místo v životě dítěte, protože právě knihy pro děti a mládež neoddiskutovatelně velkou měrou přispívají k formování dětské osobnosti a k její další kultivaci. Jedna z cest směřující k uhájení letité pozice dětské knihy v životě mládeže vede skrze zkvalitňování výtvarného pojetí knihy. Knižní ilustrace a výtvarné koncepty jsou mnohem více propracovávány a mění svou funkci v celé knize. Zatímco dříve hrály obrázky pouze vedlejší roli a běžně sloužily jen jako určité doplnění a podpoření textové složky k upoutání pozornosti malých čtenářů, stále častěji dnes plní výtvarná stránka zcela odlišnou úlohu. U mnohých knih se složka výtvarná dostává na úroveň složky textové a občas je text knihy odsunut do pozadí, přičemž výtvarné zpracování zprostředkovává nejdůležitější poselství knihy a úmyslně na sebe nechává strhávat podstatnou část čtenářské pozornosti.

Literatura:

Hutařová, I., Hanzová, M.: Současní čeští spisovatelé knih pro děti a mládež. Vyd. 1., ÚIV – Tauris, Praha, 2003.

Časopis Bravo: http://www.bauermedia.cz/casopisy/bravo/

O vlivu televize na dětské diváky

Televize a naše děti

  • prezentace

  • diskuze

MÉDIA: HROZBA NEBO ZÁRUKA NEVINNÉHO DĚTSTVÍ? – PhDr. Jan Jirák, Ph.D.

MediaGram created with by Amelisoft s.r.o. © 2024