Úkoly:

Ideální časopis

Časová dotace: 30 minut

Pomůcky: časopisy donesené z domu

Cíle:

  • Zamyslet se nad obsahem časopisů, které odebíráme. Kolik procent obsahu nečteme a nepotřebujeme?

Studenti si připraví své oblíbené časopisy a v rámci hodiny ve vzájemné diskusi vyberou ze všech nejzajímavější články. Články vystříhají a vytvoří si vlastní „ideální“ časopis.

MediaGram created with by Amelisoft s.r.o. © 2024