Zdroj: www.hillofbees.comSlovo bulvár pochází z francouzského slova boulevard, což je označení pro širokou ulici v Paříži. Právě na takových ulicích se ve 30. letech 19. století ve Francii (a současně i v USA) rozšířil pouliční prodej tiskovin, při němž kameloti vykřikovali senzační titulky, aby zaujali kolemjdoucí a přesvědčili je ke koupi daného titulu (předtím se noviny a časopisy prodávaly pouze formou předplatného). Vznik a rozšíření masového/senzačního/bulvárního tisku je úzce spjat s průmyslovým pokrokem a technologickými inovacemi v průběhu 19. století.

Periodika šířena touto cestou se musela svému stylu prodeje přizpůsobit také po grafické stránce, titulky musely být nápadné, nesměly chybět velké ilustrace nebo fotografie a postupně se začalo pracovat i s barvou. Takto distribuované noviny byly levné, vycházely ve vysokých nákladech a byly přizpůsobeny masovému čtenáři, u něhož se předpokládala gramotnost, nikoliv však příliš vysoké vzdělání, což se projevilo zejména v obsazích (kriminální příběhy, sex, politická témata podávaná zábavnou formou apod.). Jejich cílem nebylo pouze informovat čtenáře, nýbrž poskytnout jim i rozptýlení a pobavení. Tyto noviny zkrátka musely být srozumitelné všem a poskytovat především témata, jež zajímala obyčejné lidi. Masovému čtenáři tak byla přizpůsobena i stylizace textů. Články byly krátké a s jednoduchou větnou skladbou. Často byl používán i vulgární slovník. Postupem času se tak bulvár stal synonymním výrazem pro neseriózní tiskoviny, tedy laciný a pokleslý typ novin a časopisů.

Penny Magazine. Zdroj: http://www.philsp.com/data/data342.htmlPrvní bulvární list vyšel v roce 1932 v Londýně a jmenoval se Pennymagazine (prodával se za 1 penny). Nejvíce se masový tisk rozvíjel v USA, jelikož zde nebyla žádná omezení ze strany státu v podobě daní či kolků. Levný tisk se zde začal označovat jako penny press (název odvozen od jeho nízké ceny). Tisk se zde velmi rychle stal předmětem podnikání a konkurenční noviny mezi sebou bojovaly o přízeň čtenářů, což vedlo k tvorbě co možná nejsenzačnějších zpráv. Mezi nejvýznamější tituly a jejich vydavatele patří:

  • New York Sun – Benjamin Day – 1. bulvární noviny v USA
  • New York Herald – James Gordon Bennett
  • New York World – Joseph Pulitzer
  • New York Journal – William Randolph Hearst

V USA se také zrodila tzv. žlutá žurnalistika, která označuje tisk, který ve svém zpravodajství zdůrazňuje soukromý život veřejně známých osobností, skandály, senzace, kriminální případy apod. Jsou tak označovány také novinářské pracovní postupy, při nichž je porušována etika.

Polední list. Zdroj: nassmer.blogspot.comK rozvoji bulvárního tisku v českých zemích došlo až ve 2. polovině 20. let 20. století:

  • Expres
  • Polední list
  • Telegraf

V současnosti je nejvýznamnějším bulvárním titulem u nás deník Blesk.

 

 

 

Literatura:

Dietr, P.: Boj o média, Praha, Nakladatelství Karolinum, 2005 (Část III)

Jirák, J., Köpplová, B.: Masová média, Praha, Portál, 2009 (s. 82-89)

Reifová, I.: Slovník mediální komunikace, Praha, Portál, 2004

Dana Smrčková – Kdy vzniká bulvár a kde se toto označení vzalo:

Trampota: Bulvár proniká i do seriózních médií

MediaGram created with by Amelisoft s.r.o. © 2024