Úkoly:

Práce v médiích

Časová dotace: 30 minut

Pomůcky: –

Cíle:

  • Studenti se naučí kreativně přemýšlet nad tvorbou mediální zprávy.
  • Naučí se rozlišovat mezi důvěryhodným zpravodajstvím, názorovou publicistikou a bulvárním článkem.

Učitel rozdělí studenty do skupinek po třech. Každé skupince zadá předem připravené téma (například důchody v ČR, volby prezidenta, fotbalová reprezentace, …). V rámci každé tříčlenné skupinky si studenti vylosují své pracovní pozice, podle které následně budou zpracovávat svůj krátký článek.

  • Publicistické žánry
  • Zpravodajství
  • Bulvár

Studenti tak sepíší krátký improvizovaný článek, který si vzájemně přečtou a zkusí vyhledat rozdíly, mezi důvěryhodným zpravodajstvím, názorovou publicistikou a bulvárním článkem.

MediaGram created with by Amelisoft s.r.o. © 2024