Úkoly:Zdroj: www.vitalia.cz

Sledování televize

Časová dotace: 20 minut + domácí příprava

 

Studenti společně připraví dotazník pod mentorským dohledem vyučujícího, který zapisuje otázky na tabuli. Zaměří se na otázky jak dlouho, kolikrát a co se sleduje, jaké žánry se preferují. Dotazník vyplní doma s rodiči a v rámci diskuse následující den vyhodnotí výsledky:

  • Jak sledují televizi tatínci x maminky x sourozenci.

MediaGram created with by Amelisoft s.r.o. © 2024