Úkol:

  1. Studenti definují oblasti, ve kterých média ovlivňují společnost a mají na její podobu vliv (např. vliv násilných obsahů, vliv médií na rodinný život, vliv médií na podobu sportu apod.).
  2. Připraví seznam otázek, které považují v těchto oblastech za nejdůležitější.
  3. V rámci diskuse určí osobnosti (profese), které by byly kompetentní zúčastnit se diskuse na daná témata – navrhnou i konkrétní osobnosti, o kterých se domnívají, že mají co říci k dané problematice.
  4. Vypracují scénář celé debaty, jeho časovou stopáž a celkovou strukturu.
  5. Následně uspořádají i vlastní diskusi mezi sebou – menší část studentů bude představovat odborníky, zbytek si připraví konkrétní otázky, které je zajímají, nebo je považují za důležité. „Odborníci“ nebudou znát předem konkrétní dotazy, jenom tematické okruhy, ke kterým si připraví podklady.

MediaGram created with by Amelisoft s.r.o. © 2024